Wie zijn we?

OPDOSS is een federatie van verenigingen voor slechthorende en dove mensen die communiceren via gesproken taal.

OPDOSS staat voor "Optimale Participatie en integratie van DOve en Slechthorende kinderen en volwassenen in de Samenleving".

De aangesloten verenigingen zijn:

a)       Anders Horen Samen Aanpakken vzw (afgekort Ahosa vzw)                  link

b)       Onder Ons vzw                                                                            link