Wat willen we?

OPDOSS streeft ernaar de belangen te behartigen van slechthorende en dove mensen, met bijzondere aandacht voor zij die communiceren via de gesproken taal.

OPDOSS wil:

-       het publiek en de overheid informeren en sensibiliseren

-       dove, slechthorende en horende mensen dichter bij elkaar brengen

-       ijveren voor participatie en volledige integratie in de horende samenleving.