Toegankelijkheid

Slechthorende en dove personen worden niet alleen af en toe geconfronteerd met een muur van onbegrip, er zijn ook veel praktische obstakels die het hen niet makkelijk maken.

OPDOSS ijvert daarom veel voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een auditieve beperking,  op alle domeinen van het maatschappelijk leven.


Enkele actiepunten:

-advies aan gemeenten en provincies, aan culturele centra, theaterinstellingen, enz. omtrent de toegankelijkheid van hun gebouwen op auditief vlak;
-onderhandelingen met nationale, regionale televisiezenders en met uitbaters van bioscopen voor optimale en maximale ondertiteling van Nederlandstalige programma's;
-onderhandelingen met radiozenders om storend achtergrondlawaai (bijvoorbeeld tijdens nieuwsflitsen) zo veel mogelijk te vermijden;
-advies aan de NMBS, Brussels Airlines, De Lijn, Touring Wegenhulp, … maar ook aan hotels, sportcentra, bibliotheken, … om hun auditieve toegankelijkheid te verhogen;
-samenwerking met Telecontact zodat ook personen met een auditieve handicap kunnen worden bereikt in geval van alarm;
-actieve rol in de optimalisatie van schrijftolken in het onderwijs;
-...