Sensibilisatie

Mensen met een auditieve beperking vallen niet op zoals mensen met een motorische beperking (rolstoel) of mensen met een visuele beperking  (witte stok, blindengeleidehond).

Niet of slecht horen is een "onzichtbare handicap".

OPDOSS wil de samenleving en de overheid, maar ook zij die beroepshalve in aanraking komen met personen met een auditieve beperking, bewuster maken van deze beperking.


OPDOSS doet dit door het verspreiden van  posters  met communicatietips, door actief deel te nemen aan beurzen, door het geven en volgen van voordrachten en vormingen.


Hiervoor werkt OPDOSS samen met andere verenigingen.