Welkom bij OPDOSS!
Wie zijn we?

OPDOSS is een federatie van verenigingen voor slechthorende en dove mensen die communiceren via gesproken taal...

Wat willen we?

OPDOSS streeft ernaar de belangen te behartigen van slechthorende en dove mensen, met bijzondere aandacht voor zij die communiceren via de gesproken taal...

Voor wie doen we het?

Ongeveer 11 % van de Vlamingen kampt met een blijvend gehoorverlies, in de loop van hun leven opgelopen (het merendeel) of ermee geboren...

Sensibilisatie

Mensen met een auditieve beperking vallen niet op zoals mensen met een motorische beperking (rolstoel) of mensen met een visuele beperking (witte stok, blindengeleidehond)...